فرم ارسال اطلاعات کارنامه جهت انتخاب رشته اینترنتی سبز آزمون-دستیاری دوره ۴۷

*ایمیل

*شماره تلفن همراه:

* نمره از 600

*رتبه کل

*رتبه در زيرگروه يک بدون سهميه :

* رتبه در زيرگروه دو بدون سهميه:

* رتبه در زيرگروه سه بدون سهميه:

* رتبه در زيرگروه چهار بدون سهميه:

* رتبه در زيرگروه پنج بدون سهميه:

بعد از تکمیل و ارسال فرم (در صورتی که قبلا هزینه ثبت نام را پرداخت نکرده اید) جهت پرداخت بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

http://sabzazmoon.com/?page_id=18266