سایر محصولات

 

فایل APK و PDF الگوریتم های مهم امتحانی دروس ماژور

( ورژن ۱.۲ منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 450,000 – خرید

 

فایل PDF نکات مهم و طلایی دروس ماژور

شامل ۸۲۹  نکته مهم و طلایی

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری دوره ۴۶)

RIAL 600,000 – خرید

فایل PDF جداول مهم امتحانی دروس ماژور ۱(دروس داخلی)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 360,000 – خرید

 


فایل PDF جداول مهم امتحانی دروس ماژور ۲(دروس اطفال، زنان، جراحی)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 450,000 – خرید

سبد خرید و پرداخت فاکتور