ثبت نام آزمون ها

 

 

 

کد تخفیف: ۹۸۴۷ (لطفا کد تخفیف را به صورت لاتین وارد نمایید.)

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله اول – ویژه دوره ۴۷

داخلی

RIAL 500,000 – خرید

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله دوم – ویژه دوره ۴۷

جراحی

RIAL 400,000 – خرید

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله سوم – ویژه دوره ۴۷

زنان

RIAL 300,000 – خرید

 

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله چهارم – ویژه دوره ۴۷

اطفال

RIAL 400,000 – خرید

 

 

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله پنجم – ویژه دوره ۴۷

دروس مینور

RIAL 600,000 – خرید

 

 

ثبت نام آزمون اینترنتی آزمون جامع – ویژه دوره ۴۷

دروس مینور و ماژور

RIAL 800,000 – خرید

 

??سبد خرید و پرداخت فاکتور