اخبار سبز آزمون

imagesaثبت نام برای آزمون مرحله اول آغاز شد .

آزمون مرحله اول شامل کل دروس داخلی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ دی ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد .

مهلت ثبت نام تا ۱۰ دی ماه می باشد .

جهت ثبت نام از طریق منوی ثبت نام  استفاده کنید.