کارنامه آزمون مرحله سوم سبز آزمون

کارنامه نهایی ، فایل PDF سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مرحله سوم به ایمیل شرکت کنندگان در آزمون ارسال گردید. همچنین برای داوطلبان غایب در آزمون نیز فایل سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ارسال گردید.

آزمون مرحله سوم به لطف الهی با شرکت ۴۷۲ نفر در تاریخ ۵ و ۶ اسفند ماه برگزار گردید (تعداد کل ثبت نام کنندگان در آزمون ۴۷۷ نفر که ۵ نفر غایب بودند).
لازم به ذکر است همکارانی که در آزمون شرکت ننموده اند و تمایل به تهیه فایل سوالات آزمون مرحله سوم سبز آزمون را دارند، می توانند از طریق منو پایین سایت سبز آزمون( منو خدمات سبز آزمون – سوالات آزمون ها) اقدام نمایند.